„Iš Žemaitijos istorijos XVIII a. pradžioje“

„Iš Žemaitijos istorijos XVIII a. pradžioje“0001_raseiniu-dominikonu-vienuolynas-57-p_1701176826-2d126862a0362089ace7e587b3d2ac87.jpg
Mindaugo Šapokos straipsnyje „Iš Žemaitijos istorijos XVIII a. pradžioje“, publikuotame leidinyje „Voruta“ (2022 m. birželio mėn., Nr.2, p. 57-59), pasakojama apie mokesčių sistemą, jų rinkimą Žemaitijoje ir su tuo susijusius bajorijos piktnaudžiavimus, kurie pavirto labai ilga Lietuvos vyriausiojo tribunolo – aukščiausios teisminės instancijos Lietuvoje – byla. Aprašomas konfliktas tarp Bilevičių ir Nagurskių, vykęs Raseinių domininkonų vienuolyne. Publikuojama Raseinių domininkonų vienuolyno 1946 m. nuotrauka.