„Lietuvos laisvės kovų informacinis centras Kryžkalnyje“

„Lietuvos laisvės kovų informacinis centras Kryžkalnyje“0001_lietuvos-laisves-kovu-informacinis-centras-kryzkalnyje-1-p_1701175629-f2c796bdab5abf880bc4160ac10e569d.jpg
Angelė Jakavonytė straipsnyje „Lietuvos laisvės kovų informacinis centras Kryžkalnyje“ (2022 m. Tremtinys, spal. 28, p. 1, 4) pasakoja apie dviejų valstybei svarbių istorinių datų – Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Rytų Europą pasidalijusio nacių ir sovietų pakto, tai yra, Juodojo kaspino, bei Baltijos kelio paminėjimą Kryžkalnyje. Minėjimo metu Lietuvos partizanų memoriale į būsimo Lietuvos laisvės kovų informacinio centro pamatą įleista simbolinė kapsulė su profesoriaus Juozo Girdzijausko žodžiais, skirtais Lietuvos partizanų atminimui.