„Išnyrantys siužetai: Sibiro ir Šiaurės tautų čiabuvių vaizdiniai Lietuvos tremtinių literatūroje“

„Išnyrantys siužetai: Sibiro ir Šiaurės tautų čiabuvių vaizdiniai Lietuvos tremtinių literatūroje“0001_m-martinaicio-ir-e-ignataviciaus-atsiminimai-36-44-p_1700638566-a150642ca821cfc82e790b33f8c30342.jpg
Religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnale „Naujasis židinys-Aidai“ (2022, Nr.4, p. 36- 44), Zigmo Vaitkaus straipsnyje „Išnyrantys siužetai: Sibiro ir Šiaurės tautų čiabuvių vaizdiniai Lietuvos tremtinių literatūroje“ pasakojama apie lietuvių tremtinių patirties aspektą: jų susitikimus su Sibiro ir Šiaurės tautų čiabuviais. Straipsnyje remiamasi penkiolikos tremtinių atsiminimais. Taip pat ir kraštiečių –Nijolės Ambrazaitytės ir Pranciškaus Poručio.