Kraštotyros straipsnių saugojimas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje

Kraštotyros straipsnių saugojimas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje0001_img_1986_1700636993-11926803ca8a2223bc4abbf70dfa6bc5.jpg
Kraštotyros darbas viena svarbiausių viešosios bibliotekos veiklos sričių, kurios pagrindas - informacijos, dokumentų apie Raseinių kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei, kaupiami, sisteminami ir saugomi dokumentai apie krašto istoriją, kultūrą, kraštiečių straipsniai ir straipsniai apie kraštiečius.  
Nemažai apie Raseinių rajoną rašoma ne tik rajoninėje spaudoje. Straipsniai skanuojami ir viešinami bibliotekos puslapyje. Kraštotyros straipsnių ieškome periodiniuose leidiniuose „7 meno dienos“, „Akiratis“, „Artuma“, „Ateitis“, „Būdas“, „Kariūnas“, „Naujasis židinys“, „Nemunas“, „Santara“, „Tremtinys“, „Voruta“, „Metai“, „Durys“ ir kt.