Vladislovas Chlevinskis

Vladislovas Chlevinskis0001_v-chlevinskis_1543933631-6a1604cb8e982e092016798e812e438a.jpg

Gimė apie 1826 m. Pagojo dvare, netoli Ariogalos. Dvarininkas. 1863 m. revoliucinės valdžios Kauno, paskui Raseinių apsk. komisaras. Rusų vyriausybės suimtas, ištremtas į Sibirą, iš kur po 10 metų grįžo, leista gyventi Mintaujoj. Čia vedė K. Pilsudskio dukterį Vandą, su kuria po kelerių metų grįžo į Žemaitiją. Mirė 1907 m. lapkričio 12 d. Ilgižių dvare.