Tapk mūsų skaitytoju

Kaip tapti skaitytoju?

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju privalote:

  • joje užsiregistruoti;
  • įsigyti vieningą skaitytojo pažymėjimą.

Registruojantis reikia:

  • turėti asmens tapatybės dokumentą, vaikams iki 16 metų – vieno iš tėvų ar globėjo asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – ir studento ar moksleivio pažymėjimą;
  • susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
  • užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

Skaitytojo pažymėjimo kaina suaugusiems skaitytojams – 1,16 Eur (dublikatas - 1,45 Eur) ), vaikams iki 14 metų, studentams, pensininkams, neįgaliesiems – 0,58 Eur ( dublikatas - 0,87 Eur)).

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti Viešosios bibliotekos Abonemente (1 a.), Vaikų literatūros skyriuje (2 a.) ir Informacijos skyriuje (2 a.)

Susipažinkite su naudojimosi biblioteka taisyklėmis!

Naudojimosi biblioteka taisyklės