Marcelijus Martinaitis – Raseinių garbės pilietis. 2010 m.