Klemensas Skabeika

Klemensas Skabeika0001_k-skabeika_1578050965-f121717fbf29d7b4a44f36c7090762ca.jpg
Gimė 1884 m. rugpjūčio 12 d. Knabiškių k., Laižuvos vlsč., Mažeikių apskr. Agronomas, lietuviškų elementorių autorius. Mokėsi Palangos progimnazijoje, vėliau Šiaulių gimnazijoje. Studijavo ir baigė Tartu universiteto Agronomijos fakultetą. Nuo 1907 m. rašė į lietuvių spaudą, mokyklos ir žemės ūkio klausimais. I pasaulinio karo metu dirbo Lietuvių Draugijos CK (Peterburge), vadovavo Kultūros ir Švietimo sekcijai. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Į Steigiamąjį Seimą kandidatavo IV (Telšių) rinkimų apygardoje, bet išrinktas nebuvo. Į Seimą pateko mandato atsisakius K. Sidabrui. Priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos (LVS) frakcijai. 1921 m. sausio 17 d. mandato atsisakė. Vėliau ūkininkavo Mirklių dvare prie Raseinių. Mokytojavo Raseinių žemės ūkio mokykloje. Mirė 1951 m. gruodžio 12 d. Kudirkos Naumiestyje. Palaidotas Raseiniuose.