Albinas Slavickas

Albinas Slavickas0001_a-slavickas_1578050815-9e97ca9773e81d78ff68b2d4c2641176.jpg
Gimė 1927 m. rugpjūčio 14 d. Kauniškių k., Marijampolės apskr. Poetas. Devyniolikos poezijos, esė, apsakymų knygų autorius. Pagal jo eiles sukurta daugiau nei 60 dainų, kurioms melodijas parašė kompozitoriai V. Budrevičius, V. Mikalauskas, V. Naraškevičius, R. Racevičius, A. Bražinskas, V. Juozapaitis, B. Gorbulskis, J. Baltramiejūnaitė ir kiti. 1969 m. A. Slavickas baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Įgijo agronomo-ekonomisto specialybę. Dirbo Raseinių žuvininkystės ūkio direktoriumi, Alytaus r. Žemės ūkio valdybos viršininku. Mirė 2015 m. lapkričio 9 d.