Saliamonas Slavočinskis (Mozerka)

Saliamonas Slavočinskis (Mozerka)0001_s-slavocinskis_1578050746-5518bf4a58f164483b5b53bfb19175fd.jpg
Gimė apie 1630 m., greičiausiai Lipkiškės dvare, Raseinių krašte. Kunigas, lietuvių bažnytinės literatūros rengėjas. Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje ir Vilniaus universitete. Šiaulėnų, Kražių, Piltenės (Latvija) bažnyčių kunigas. Klebonaudamas nepasižymėjo ramiu gyvenimu: mėgdavo išgerti, peštis, bylinėtis. 1655 m. ekskomunikuotas. S. Slavočinskis parengė ir išleido pirmąjį katalikišką giesmyną lietuvių kalba „Giesmės, tikėjimui katolickam priderančios" (1646), kurio pagrindą sudarė psalmių vertimai iš lenkų kalbos, t. p. originalios lietuviškos giesmės. M. S. Slavočinskio giesmynas pagrindė ekspresyvią katalikišką baroko poetiką, lietuvių bažnytinėje poezijoje vyravusią iki pat XIX a. vidurio, įtvirtino silabinę eilėdarą, suformavo pagrindines katalikiškų giesmių temines grupes. Mirė apie 1660 m.