Vytautas Smitrius

Vytautas Smitrius0001_v-smitrius_1578050304-285392db11b58fca2f185ab744d796ad.jpg

Gimė 1927 m. lapkričio 18 d. Rimgailių k., Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Nuo 1945 m. dalyvavo ginkluotame antisovietiniame pasipriešinime: buvo partizanų ryšininkas, turėjo slapyvardį Gilė. 1950 m. buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio. Kalėjo Karagandoje. Paleistas iš įkalinimo vietos grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ariogaloje. Atgimimo metais aktyviai pradėjo rinkti dokumentinę medžiagą apie partizaninį pasipriešinimą. Dalis surinktos medžiagos (nuotraukų, dokumentų) yra saugoma Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje. Su savo bendražygiais rūpinosi laisvės kovotojų atminimo įamžinimu, yra pastatęs ne vieną paminklą, tarp jų – ir akmenų mūro piramidę sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g. prie buvusio KGB pastato Vilniuje. Mirė 2014 m. lapkričio 22 d.