Jonas Stanevičius

Jonas Stanevičius0001_j-stanevicius_1578050076-f917b29ac6c6c28aa6c6572780b0db2b.jpg
Gimė 1823 m. Lyduvėnų dvare (Raseinių r.). Ezechelio Stanevičiaus sūnus. 1863 m. sukilimo dalyvis. Mokėsi inžinerijos Paryžiuje, dalyvavo 1848 m. revoliucijoje Prancūzijoje, buvo ten įstojęs net į Prancūzų svetimšalių legiono lenkų pulką. Prasidėjus 1863 m. sukilimui buvo išrinktas sukilėlių vyriausybės Šiaulių kariniu viršininku. Pisarskio slapyvardžiu subūrė sukilėlių būrį. Vadovavo svarbiausiems sukilėlių mūšiams įvairiose Lietuvos vietose. Sumuštas mūšyje prie Biliūniškių ir Tryškių, emigravo į Prancūziją.1895 m. J. Stanevičiui leista sugrįžti. Mirė 1904 m. vasario mėn. 21 d. Permės gubernijos Kamenskoje gyvenvietėje. 1904 m. kovo 5 d. kūnas pervežtas į Lietuvą ir palaidotas Upynos kapinėse (Šilalės r.)