Simonas Tadas Stanevičius

Simonas Tadas Stanevičius0001_maza-rezoliucija-69_1644567517-8b72f676b11830416a6657a2dcc979ae.jpg
Gimė 1799 m. spalio 26 d. Kanopėnų k., Raseinių apskr. Poetas, tautosakininkas. Kilęs iš smulkiųjų bajorų. 1821 m. baigė Kražių gimnaziją, 1826 m. – Vilniaus universitetą. Gyveno Vilniuje. Vertėsi privačiomis pamokomis, rengė lituanistinius leidinius. Apie 1834 m. gyveno Raseiniuose pas Jurgį Pliaterį, vėliau – pas Kazimierą Pliaterį Stemplių dvare, Švėkšnos vlsč. Parašė odę "Šlovė Žemaičių", "Šešios pasakos Simono Stanevičios, žemaičio, ir antros šešios Krizo Donelaičio, lietuvninko prūso" (1829). S. Stanevičius surinko apie 150 lietuvių liaudies dainų, iš jų 30 vertingiausių paskelbė rinkinyje "Dainos Žemaičių" (1829), išleido tų dainų melodijų rinkinį "Pažymės žemaitiškos gaidos" (1833). 1823 m. dviem knygelėmis išleido fragmentą iš Mikalojaus Daukšos "Postilės" ir jos „Prakalbą", anoniminę gramatiką "Lietuvos kalbų visetas". Išvertė ir išleido praktinio pobūdžio T. Brandenburgo knygą „Apie darymą valgio ir kerpių islandų", Š. F. Lomono vadovėlį "Istorija šventa" (abi knygos 1823). Mirė 1848 m. kovo 10 d. Stemplėse. Palaidotas Švėkšnoje.