Kazys Šalkauskis

Kazys Šalkauskis0001_k-salkauskis_1578044463-0b4c52d5f96a702f205cbecf27287889.jpg
Gimė 1885 m. kovo 4 d. Ariogaloje, Kauno apskr. Teisininkas. Teisės dr. (1935), prof. (1936). Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1942). 1912 m. baigė Maskvos universitetą. 1915-1917 m. Sankt Peterburge dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. Su kitais steigė maitinimo punktus, lankė lietuvių pabėgėlius Rygoje, Mintaujoje (dabar Jelgava) ir Daugpilyje (Latvija), su M. Yču rūpinosi pabėgėlių šelpimu Sankt Peterburge (Rusija). 1918-1920 m. Lietuvos prekybos ir pramonės ministerijos reikalų valdytojas, viceministras, Lietuvos vyriausybės komisaras bermontininkų paliekamai teritorijai ir turtui perimti. 1919-1960 m. advokatas. 1921-1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose, 1922-1936 m. Lietuvos universitete (dabar Vytauto Didžiojo universitetas), 1940-1950 m. Vilniaus universitete. 1944-1945 m. LSSR mokslų akademijos Reikalų valdybos juriskonsultas. 1933-1940 m. redagavo žurnalą „Teisė". Mokslinių darbų pagrindinės sritys: civilinė ir civilinio proceso teisė. Sudarė įstatymų rinkinį „Lietuvos novelos" (1935).