Stasys Šalkauskis

Stasys Šalkauskis0001_s-salkauskis_1578044365-e29a8e82e391faeb0a5e95c1bdaac7e0.jpg
Gimė 1886 m. gegužės 16 d. Ariogaloje, Kauno apskr. Filosofas, pedagogas. K. Šalkauskio brolis. Dr. (1920), prof. (1922). Lietuvių katalikų mokslo akademijos vienas steigėjų (1922), tikrasis narys (1933), 1938-1940 m. pirmininkas. 1911 m. baigė Maskvos universitetą (teisę). Nuo 1911 m. gyveno Samarkande (Uzbekistanas), nuo 1915 m.– Šveicarijoje, 1915-1920 m. Fribūro universitete studijavo filosofiją, dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje, Lozanos lietuvių konferencijoje (1916). 1920 m. grįžo į Lietuvą. 1921-1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune, 1922-1940 m. filosofiją, pedagogiką, logiką, estetiką – Vytauto Didžiojo universitete. 1939-1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą atleistas iš rektoriaus ir dėstytojo pareigų. Įkūrė ir 1921-1922 m. redagavo žurnalą „Romuva", 1932-1934 m. žurnalo „Židinys" redaktorius. Aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, skleidė tautiškumo, religingumo idėjas. 1927-1930 m. buvo Ateitininkų federacijos pirmininkas, veikale „Ateitininkų ideologija" (1933) sistemino ir aiškino ateitininkų principus ir pareigas. Mirė 1941 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.