Vladas Šaulys

Vladas Šaulys0001_v-saulys_1578044286-6de40c03a8380a9eb2eb1b385e4782de.jpg
Gimė 1902 m. rugsėjo 27 d. (senuoju stiliumi - 14 d.) Baltkarčių k., Raseinių apskr. Poetas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Kelmėje lankė dviklasę mokyklą. 1915 m., kaip karo pabėgėlis, vienas, be tėvų, atsidūrė Petrograde (Rusija), kur, teatralo Vladimiro Nemirovičiaus-Dančenkos globojamas, tęsė mokslą. 1920 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo fotografu Kražiuose, rašė įvairias korespondencijas ir eiliuotus feljetonus į laikraščius: „Žemaitis", „Darbo žemaitis", „Žibintas" ir kitus. Suburė Kražių jaunimą į scenos saviveiklos ratelį, 1931-1938 m. vertėsi fotožurnalistika, skelbė korespondencijas spaudoje. 1946-1954 m. dirbo įvairiose kultūros įstaigose. 1947-1969 m. paskelbė per 60 kraštotyrinio pobūdžio publikacijų. Mirė 1977 m. rugsėjo 7 d. Vilniuje.