Pranas Šniukšta

Pranas Šniukšta0001_pr-sniuksta_1578043851-29988dfea8cbc63bf4c260f29c334653.jpg
Gimė 1908 m. rugsėjo 26 d. Šnipaičių k., Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Kunigas, dailininkas. Savarankiškai pasirengęs, 1922 m. įstojo į Kauno „Aušros" gimnaziją. Vėliau dar mokėsi Raseiniuose ir po gimnazijos baigimo 1928 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, vadovaujamą rektoriaus poeto Maironio. (P. Šniukštos senelė iš tėvo pusės ir Maironio motina buvo tikros seserys). Nuo 1935 metų, kai baigė seminariją ir buvo įšventintas į kunigus, P. Šniukšta gavo paskyrimą dirbti vikaru Vandžiogaloje, o po metų – Ariogaloje. 1935-1943 m. dirbo pastoracinį darbą įvairiose Lietuvos parapijose. 1944 m. likimas jį vėl parveda į Ariogalą, tik šįkart bažnyčios klebonu ir dekanu. Vėliau kun. P. Šniukšta – Kauno kunigų seminarijos prokuratorius, Zapyškio bažnyčios altaristas, Vytauto Didžiojo bažnyčios altaristas. Darbavosi Petrašiūnų ir Šančių bažnyčiose, o nuo 1965 m. iki pat mirties– Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas. Mirė 1977 m. gruodžio 1 d. Kaune. Palaidotas Betygalos kapinėse.