Zigmas Tiška

Zigmas Tiška0001_z-tiska_1578043161-f1ab05a99e375e0a95ef6c2959b8f8ee.jpg
Gimė 1898 m. rugpjūčio 8 d. Buniūnų vs., Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Karininkas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, baigė Vilniaus I lietuvių gimnaziją. 1919 m. įstojo į Karo mokyklą, kurią baigus jam suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 7 pėstininkų pulko 7 kuopos jaunesniuoju karininku. 1920 m. perkeltas į 8 kuopą ir paskirtas eiti šios kuopos vado pareigas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Maišiagalos, Giedraičių, Širvintų. 1920 m lapkričio 17 d. žuvo mūšyje su lenkais prie Širvintų. Palaidotas Ukmergės kapinėse. Apdovanotas I laipsnio Vyties kryžiumi su kardais (po mirties, 1923)