Juozas Tomkus

Juozas Tomkus0001_j-tomkus_1578043090-dcc417f72341b361da138f76850588e1.jpg
Gimė 1896 m. kovo 25 d. Raseiniuose. Karininkas, teisininkas, žurnalistas. Baigė Veiverių mokytojų seminariją. Kilus I-ąjam pasauliniam karui, 1915 m. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 m. baigė Vilniaus Karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. Tais pačiais metais persiųstas į Oranienbaumo karininkų šaulių mokyklą, kur baigė kulkosvaidininkų kursus. 1916-1925 m. ėjo karinę tarnybą. 1925 m. suteiktas majoro laipsnis. 1926 m. buvo perkeltas į Karo mokslo valdybą.
1926 m., pačiam prašant, buvo paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Dirbo „Kario" žurnalo redaktoriumi. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyriuje, kurį baigė 1929 m. Dirbo Valstybės kontrolėje, o nuo 1934 m. dirbo referentu Valstybės Taryboje, Pilietybės komisijos pirmininku. Aktyvus Tautininkų sąjungos veikėjas, priklausė radikaliajam jos sparnui. Bendradarbiavo leidiniuose: „Karys", „Akademikas", „Lietuvos aidas", „Kardas", „Trimitas", „Vairas", „Židinys" ir kt. Nuo 1938 m. buvo Lietuvos Šaulių sąjungos 1-sios Kauno rinktinės tarybos narys. Sovietams okupavus Lietuvą buvo suimtas. Kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, ten 1940 m. nužudytas. Buvo palaidotas Kauno Senosiose kapinėse. Vėliau perlaidotas Kauno Šančių kapinėse.