Vincas Trumpa

Vincas Trumpa0001_97080_1-9856ff7c25134d06c91dbb26fa680374_1644567655-b138d8b3763d7bb9728563d12649eae7.jpg
Gimė 1913 m. gruodžio 2 d. Paliepių k., Ariogalos vlsč., Kauno apskr. Istorikas, žurnalistas, redaktorius. 1937 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete baigė visuotinę istoriją. Studijas tęsė Paryžiaus universitete. 1939 m. Lituanistikos instituto istorijos skyriaus sekretorius, 1940 m. dienraščio „Lietuvos aidas" korespondentas Berlyne, 1940-1941m. – Kauno 6-osios gimnazijos mokytojas, 1941-1944 m. – Vilniaus universiteto Lietuvos istorijos katedros vyr. asistentas. 1944 m. išvyko į Vokietiją. 1945-1946 m. Miuncheno lietuvių gimnazijos organizatorius ir vicedirektorius. 1949 m. emigravo i JAV. Nuo 1954 m. dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1997 m. sugrįžo į Lietuvą, dirbo Gerontologijos centre. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti besimokydamas gimnazijoje. Rašė į leidinius „Lietuvos ūkininkas", „Tiesos keliai", „Jaunoji karta", „Lietuvos aidas", „Naujoji Romuva", „Akademikas", „Lietuvos praeitis", „Židinys", „Akiračiai" ir kt. Nuo 1939 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Vokietijoje bendradarbiavo laikraštyje „Mintis", buvo vienas iš žurnalo „Šviesa" redaktorių. JAV dirbo žurnalų „Metmenys" ir „Lituanus" redakcijose. Mirė 2002 m. kovo 12 d. Vilniuje.