Steponas Algirdas Verba

Steponas Algirdas Verba0001_s-verba_1578039588-a3b80f505c2439c34b5d2270ba8d0747.jpg
Gimė 1941 m. spalio 1 d. Arglaičių k., Nemakščių vlsč., Raseinių apskr. Poetas. 1963-1966 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1968-1970 m. – Vilniaus universitete. 1963-1967 m. (su pertraukomis) dirbo įvairiose gamyklose Kaune, 1969-1983 m. – įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose. Eilėraščiuose atsiskleidžia taurus ir dramatiškas lyrinio herojaus vidinis pasaulis, aprašoma Lietuvos kaimo likimas. Pagrindinis poezijos motyvas, plėtojamas su maištingos nevilties intonacija, – tėviškės prarastis. Eilėraščiams būdinga klasikinė struktūra, drąsios metaforos, intensyvus lyrinis vyksmas. „Poezijos pavasario" laureatas (1993). Mirė 2000 m. liepos 22 d. Raseiniuose. Palaidotas Nemakščiuose.