Antanas Vizbaras

Antanas Vizbaras0001_a-vizbaras_1578038920-31a24a8f32e125ef2cb683637d6d973e.jpg
Gimė 1948 m. birželio 12 d. Igarkoje, Krasnojarsko krašte. Muzikos mokytojas, chorvedys, Raseinių rajono politinis bei visuomenės veikėjas. A. Vizbaras buvo pilietinių, tautinių respublikinės reikšmės renginių sumanytojas ir organizatorius, nevyriausybinių organizacijų konsultantas. A. Vizbaras aktyviai kovojo už Lietuvos laisvę, istorinės atminties išsaugojimą, puoselėjo Lietuvos kultūrą ir meną. 1988 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupės Ariogaloje įkūrėjas, įvairių politinių ir kultūrinių organizacijų pirmininkas bei narys, daugelio kultūros ir politinių renginių rajone organizatorius. 1990-1995 m. Ariogalos miesto deputatų tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato padėjėjas sekretorius. 1989-1990 m. Raseinių rajono Kultūros skyriaus vedėjas, 1990-1994 m. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas kultūros reikalams. 1997-2000 m. Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijos seniūnas. 2003-2007 m. Raseinių rajono savivaldybės mero padėjėjas. Ilgametis Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys. Politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir jų ainių klubo „Garsas" prezidentas. Mirė 2018 m. liepos 11 d.