Kazimieras Vizgirda

Kazimieras Vizgirda0001_k-vizgirda_1578038689-05114e69ca3803aa8e48451e46f7b0a1.jpg
Gimė 1788 m. Žemaitijoje. Kunigas, visuomenės veikėjas, knygų autorius. Mokėsi Telšių mokykloje, Varnių ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1812 m. įšventintas kunigu, gavo teologijos kandidato laipsnį. Buvo paskirtas Plungės, Laukuvos vikaru. 1815 m., išlaikęs prie universiteto egzaminus ir pristatęs disertaciją, gavo teologijos magistro laipsnį. 1831 m. buvo paskirtas Ariogalos klebonu. Klebonavo iki 1844 m., bet čia gyveno iki 1847 m., iš kur nuvyko į Šiluvą altarista. 1849-1861 m. gyveno Dotnuvos dominikonų ir Vilniaus bernardinų vienuolynuose. Mirė 1861 m. Vilniuje.