Pranas Zdankus

Pranas Zdankus0001_p-zdankus_1578038429-6bcb211d3c287a049865ccc7a62cc609.jpg
Gimė 1894 m. gruodžio 7 d. (senuoju stiliumi lapkričio 24 d.) Raseiniuose. Žurnalistas, visuomenės veikėjas. Su tėvais gyvendamas JAV, pradžios ir vidurinę mokyklą baigė Mishawakoje (Indiana). 1926 m. De Paulo universitete įgijo humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį, o 1930 m. Notrdamo universitete – magistro laipsnį. 1921-1923 m. dirbo „Draugo" redakcijoje, 1924-1930 m. redagavo žurnalą „Vytis". 1931-1935 m. dirbo Lietuvos banke Kaune. 1944–1945 m. Vilniaus universitete dėstė anglų kalbą. 1945-1946 m. praleido tremtyje Archangelsko srityje. Grįžęs į Lietuvą, dėstė įvairiose technikos mokyklose. Mirė 1968 m. vasario 19 d. Vilniuje.