Narimantas Titas Ždankus

Narimantas Titas Ždankus0001_t-zdankus_1578038259-88ad468af4643657583c3703ea7f4421.jpg
Gimė 1937 m. vasario 6 d. Lyduvėnų mstl., Raseinių apskr. Prof. (1996), habil. m. dr. (1995). Vidurinę mokyklą baigė Kaune. Toliau – studijas Kauno politechnikos instituto (KPI) Hidrotechnikos fakultete. 1959 m. pradėjo dirbti Vandens ūkio projektavimo institute, po to įsitraukė į mokslinę veiklą Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute. ir 1965 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją. 1968 m. N. T. Ždankus pradeda dirbti KPI Hidrotechnikos (vėliau Hidraulikos) katedroje dėstytoju. 1971 m. išvyko į Indiją kaip UNESCO ekspertas. Sugrįžęs tęsė darbą tame pačiame institute (dabar KTU). Greitai kopė mokslinės karjeros laiptais: fakulteto prodekanas, Hidraulikos katedros vedėjas, habilituoto daktaro disertacija vandens filtracijos tema (1995), profesoriaus vardas (1996). Profesorius yra paskelbęs daugiau nei 100 svarbių darbų (tarp jų tris monografijas, vadovėlį) Lietuvoje, JAV, Indijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Australijoje ir kitose šalyse, turi beveik porą dešimčių išradimų ir patentų autorystės liudijimų. Didelį indėlį įnešė į šalies hidroenergetikos mokslą.