Romanas Žebenka

Romanas Žebenka0001_r-zebenka_1578038185-911ae0cb1043f9022d4aef61dfe45563.jpg
Gimė 1906 m. lapkričio 12 d. Raseiniuose. Agronomas ir zootechnikas. Žemės ūkio mokslų kand. (1948). 1932 m. Dotnuvoje baigė Žemės ūkio akademiją. Dirbo Kretingos ir Utenos apskričių gyvulininkystės instruktoriumi. 1939 m. stažavo Danijoje ir Švedijoje. 1940 m. vadinamojo Liaudies seimo narys. 1940-1941 m. ir 1944-1946 m. Lietuvos SSR žemės ūkio liaudies komisariato Gyvulininkystės valdybos viršininkas. 1942-1943 m. tarnavo Šešioliktojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje. 1943 m. Rusijos žemės ūkio liaudies komisariato vyriausiasis zootechnikas. 1946-1947 m. Lietuvos SSR gyvulininkystės ministro pavaduotojas. 1947-1952 m. Žemės ūkio instituto Gyvulininkystės sektoriaus vadovas, direktoriaus pavaduotojas. 1952-1964 m. jo iniciatyva įkurto Gyvulininkystės instituto (iki 1960 m. Gyvulininkystės ir veterinarijos institutas) direktorius, nuo 1960 m. dar ir Galvijininkystės skyriaus vedėjas. 1958 m. su kitais parengė gyvulių veislininkystės sistemą, pagal kurią iki 1970 m. buvo plėtojama Lietuvos veislininkystė. 1954-1961 m. kandidatas į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narius, 1940-1947 m. ir nuo 1959 m. LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Mirė 1964 m. birželio 10 d. Baisogaloje.