Apie lietuvių etninę kultūrą - ir vaikams, ir suaugusiems

Apie lietuvių etninę kultūrą - ir vaikams, ir suaugusiems0001_etnokultura_1576773009-a5e642f042f19075dbc8dd1eb9cbd0d1.jpg

Lapkričio 19 dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriuje VšĮ dienos centro „Vilties takas“ lankytojams ir Raseinių specialiosios mokyklos moksleiviams buvo pravesti du edukaciniai užsiėmimai „Po senolių pastoge“ pagal parengtą programą „Lietuvių etninė kultūra“. Buvo parengtos vaizdinės medžiagos „Lietuvių etninė kultūra“ ir literatūros „Iš tautosakos skrynios“ parodos. Apie senovės lietuvių buitį, darbus, papročius, šventes pasakojo Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Gintė Pareigė. Tautosakinės literatūros parodą apžvelgė skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė „Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ 12 tomas – „Juodoji knyga“. Tai J. Basanavičiaus į atskirą rinkinį sukaupta tikėjimų, burtų, prietarų, užkalbėjimų, liaudies medicinos, oro spėjimų ir kitokia prie šių kūrinių pritampanti medžiaga. Daug smagių emocijų suteikė dailininkės ir režisierės Jūratės Leikaitės – Aškinienės sukurtų animacinių šiurpiai linksmų filmų apie lietuvių šventes „Paparčio žiedas“ ir „Užgavėnės“ peržiūra. Raseinių specialiosios mokyklos moksleiviai Edukacinių užsiėmimų kambaryje įkurdintoje knygų ir lėlių – literatūrinių herojų parodoje „Atėję iš knygų“ ieškojo tautosakinių personažų – raganų, velnių, baubų ir drakonų, pasakojo istorijas apie jų piktas išdaigas, o kartais ir visai gerus darbus.