Vincentas Mieleška

Vincentas Mieleška0001_v-milieska_1576572824-1b4f90d7ad5ee14aaddfd25ac66abff0.jpg

Gimė 1893 m. sausio 8 d. Paliepių k., Ariogalos vlsč. Kunigas, visuomenės veikėjas. 1910 m. baigė Šv. Kotrynos bažnyčios gimnaziją Peterburge. 1910-1915 m. mokėsi Mogiliovo dvasinėje seminarijoje, 1915-1918 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1915 m. įšventintas kunigu, 1918 m. įgijo kanonų teisės kandidato laipsnį. 1918 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Buvo Šv. Stanislovo bažnyčios vikaras, „Saulės“ vakarinių kursų tikybos mokytojas, nuo 1919 m. Panevėžio lenkų gimnazijos kapelionas. 1920-1922 m. Steigiamojo Seimo narys. 1922-1926 m. I ir II Seimo narys. 1922–1946 m. Šv. Kryžiaus bažnyčios Kaune klebonas.1946 m. sovietų represinių struktūrų suimtas, nuteistas 10 metų kalėjimo lageryje. Kalėjo Karagandos pataisų darbų lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1956-1963 m. Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas. Mirė 1963 m. kovo 5 d. Kaune.