Vladas Morkus

Vladas Morkus0001_v-morkus_1576570248-778b958f5239794b0a120859087f9383.jpg

Gimė 1897 m. rugsėjo 23 d. Kasiulkų vnk., Ariogalos vlsč. Karo lakūnas, aviacijos kapitonas. 1915 m. baigė Raseinių mokyklos 4 klases. 1919 m. balandžio 12 d. savanoriu įstojo Kėdainių komendantūron eiliniu. 1920 m. pasiųstas i Karo mokyklą. 1920 m. ją baigė, suteiktas leitenanto laipsnis. 1923 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų III laidą ir buvo perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į mokomąją eskadrilę. 1924 m. paskirtas į 3-iąją oro eskadrilę žvalgu. 1928 m. sausio 26 d. pirmasis Lietuvos aviacijoje atliko šuolį parašiutu. 1934 m. ruošėsi skrydžiui aplink Europą su lėktuvų ANBO-IV grupe, rinko žemėlapius, planavo skrydžio maršrutus, tačiau po nepavykusio voldemarininkų perversmo buvo pašalintas iš kariuomenės. Aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo veikloje. Kaip Lietuvos aeroklubo atstovas dalyvavo tarptautinėje FAI konferencijoje Lozanoje. 1941 m. birželio 14 d. sovietų okupantų suimtas ir ištremtas į Sosvą, Serovo r., Sverdlovsko sr. 1944 m. rugsėjo 24 d žuvo lageryje Malyje Gary. Apdovanotas: DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1932).