Telesforas Nešukaitis

Telesforas Nešukaitis0001_t-nesukaitis_1576569839-0fd266836a1438b5e999d5c00453d38b.png

Gimė 1841 m. sausio 5 d. Šauklių k., Raseinių apskr. Dalyvavo 1863 m. sukilime, Augustavo gub. Marijampolės apskr. vadovavo būriui. 1983 m. rugpjūčio 21 d. karo lauko teismas Suvalkuose jam skyrė mirties bausmę sušaudant. 1864 m. kovo 3 d. buvo sušaudytas Dinaburgo tvirtovėje (Latvija).