Anatolijus Neverauskas

Anatolijus Neverauskas0001_a-neverauskas_1576569527-8029903b924bc26c2b60860786cf96c4.jpg

Gimė 1936 m. sausio 8 d. Raseiniuose. Mokslininkas inžinierius, mokslų dr. (1968), habil. dr. (1995). prof. (1996). Dviejų Lietuvos mokslo premijų laureatas. Radioelektronikos inžinierius. 1959 m. baigęs Kauno politechnikos institutą (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) iki 1971 m. dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute, 1966-1971 m. Matavimo prietaisų tyrimo ir projektavimo laboratorijos viršininkas. 1971-1973 m. Kauno radijo gamyklos eksperimentinio konstravimo biuro vyriausiasis konstruktorius. 1973-2000 m. dėstė Kauno technologijos universitete. Mokslinių darbų svarbiausios sritys: elektroninių metrologijos prietaisų projektavimas ir diegimas praktikoje, akustoelektroninių reiškinių tyrimas, paviršinių akustinių bangų įtaisų parametrų modeliavimas. Paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių.