Pranas Padalis-Padalskis

Pranas Padalis-Padalskis0001_p-padalis_1576569314-848d236c7356c7f9447961e0f15c75e6.jpg

Gimė 1911 m. gruodžio 7 d. Šikšnių k., Girkalnio vlsč., Raseinių apskr. Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Lietuvių išeivijos veikėjas, ekonomistas. Ekomonikos dr. (1938). 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių. 1933-1935 m. tobulinosi Ciuricho ir Sorbonos universitetuose. 1935-1939 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto jaunesniuoju asistentu, 1939-1941 m. – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto vyriausiuoju asistentu, 1941-1943 m. – docentu. Dėstė Lietuvos ūkio istoriją, politinę ekonomiją ir prekybos politiką. 1940-1941 m. dalyvavo antisovietinėje pogrindinėje pasipriešinimo veikloje. 1944 m. gegužės mėn. pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. – į Prancūziją, 1946m.  išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1948-1951 m. Detroito universiteto, 1959-1971 m. Arizonos valstybinio universiteto profesorius. 1954-1958 m. Amerikos balso radijo lietuvių tarnybos Europoje redaktorius, vedėjas. Mirė 1971 m. gegužės 5 d. Detroite (JAV).