Stanislava Medekšaitė-Paškevičienė

Stanislava Medekšaitė-Paškevičienė0001_s-paskeviciene_1576569238-76874fb339a06afc466db6d0cdae5550.jpg

Gimė 1846 m. gegužės 8 d. Surmantų dvare, Girkanio vlsč., Raseinių apskr. Prozininkė, publicistė, aušrininkė, tautinio atgimimo veikėja, tautosakos rinkėja. Stambaus dvarininko duktė, išauklėta lenkų kultūros įtakoje, savo kaimynų M. Davainio-Silvestravičiaus ir A. Fromo-Gužučio paveikta pasirinko likti lietuve, romantiškai žavėjosi Lietuvos praeitimi. Rėmė „Aušros“ išleidimą ir pati joje rašė. Bendradarbiavo „Litwoje“, „Lietuvių laikraštyje“, „Viltyje“. Mirė 1933 m. balandžio 18 d. Paliesio dvare, Girkalnio vlsč.