Viktoras Petkus

Viktoras Petkus0001_v-petkus_1576569080-833138403a38587b82e6ce566ae52f2d.jpg

Gimė 1928 m. gegužės 17 d. Aleksandrų k., Raseinių apskr. Politinis veikėjas ir disidentas, politinis kalinys, Lietuvos Helsinkio grupės narys. Mokėsi Miniotų pradinėje mokykloje, vėliau – Raseinių gimnazijoje (nuo 2012 m. Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla). 1947 m., už veiklą ateitininkų organizacijoje, pogrindinės spaudos platinimą buvo suimtas ir nubaustas laisvės atėmimu 5 metams. Kalėjo Komijos lageriuose. 1957 m. pabaigoje buvo suimtas antrą kartą, apkaltintas antisovietinės ir nacionalistinės literatūros saugojimu bei platinimu. Aštuonerius metus praleido Irkutsko, Mordovijos lageriuose.

1976 m. lapkričio 25 d. V. Petkus kartu su keturiais bendražygiais įkūrė Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninę grupę (vadinamąją Lietuvos Helsinkio grupę) Grupės susikūrimo manifeste buvo akcentuojamas dėmesys ne tik žmogaus teisių pažeidimams, bet ir tautų apsisprendimo teisei, tokiu būdu iškeliant Lietuvos okupacijos faktą. 1977 m. rugpjūčio 23 d. V. Petkus buvo suimtas trečią kartą. Šį kartą jis buvo nuteistas 3 metams kalėjimo, 7 metams griežto režimo lagerio ir 5 metams tremties. Kalintas Vladimiro, Čistopolio kalėjimuose, vėliau – lageryje Permės sr.

1988 m. grįžo į Lietuvą ir aktyviai įsitraukė į visuomeninį ir politinį jos gyvenimą. 1994 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu V. Petkus apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 1999 m. vasario 1 d. – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, o 2000 m. liepos 1 d. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Mirė 2012 m. gegužės 1 d. Vilniuje. Palaidotas Raseinių kapinėse.