Zenonas Petrauskas

Zenonas Petrauskas0001_z-petrauskas_1576568943-e8e0e333efde7f96cab3d19365fb57e5.jpg

Gimė 1950 m. birželio 22 d. Čekiškėje. Socialinių mokslų (teisės) dr. Užaugo ir mokėsi Ariogaloje Raseinių r. Baigė Ariogalos vidurinę mokyklą. 1975 m. VU Teisės fakultete – teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją. Studijavo Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto aspirantūroje. 1982 m. Leningrado A. Ždanovo valstybiniame universitete apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją (vėliau nostrifikuotas į socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį). Mokslinių interesų kryptys buvo tarptautinė viešoji teisė, tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės istorija, diplomatinė ir konsulinė teisė. Z. Petrauskas paskelbė mokslo darbų, straipsnių monografijų tarptautinių santykių, tarptautinės teisės klausimais. Mirė 2009 m. sausio 18 d. Vilniuje. Palaidotas Ariogalos kapinėse.