Mykolas Račkus

Mykolas Račkus0001_m-rackus_1576568441-d511ed024844ca8dd0e461fea0951d42.jpg

Gimė 1866 m. birželio 17 d. Pagausančio k., Raseinių apskr. Pauperis, knygininkas, knygnešys. 1888 m. pradėjo gabenti lietuvišką spaudą. 1890 m. žiemą ties Jurbarku sugautas, ir uždarytas 3 mėn. į kalėjimą. 1897 m. už draudžiamų knygų gabenimą nubaustas pusei metų ir uždarytas į Šiaulių kalėjimą. Atlikęs bausmę ėmė dirbti zakristijonu Ariogaloje. 1899-1904 m. įvairiose kryžkelėse pastatė 14 kryžių žuvusiems ar Sibire mirusiems knygnešiams pagerbti. 1920 m. apsigyveno Kaune, vertėsi knygų, devocionalijų ir kt. prekyba. 1926 m. kun. J. Tumo-Vaižganto rūpesčiu Lietuvos vyriausybė apdovanojo2 ha žemės sklypu Maironiškių k., prie Kauno. Mirė 1937 m. balandžio 11 d. Kaune. Palaidotas Vilijampolės kapinėse. 1967 m. perlaidotas šalia žmonos Maironiškio kapinaitėse.