Dionizas Poška

Dionizas Poška0001_d-poska_1576568304-29c596dc8bd34960657a59ee5bcd7d8a.jpg

Gimė 1764 m., Lėlaičių dvare, Žemalės par., Telšių paviete. Rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų. Apie 1773-1780 m. mokėsi Kražių kolegijoje, paskui pasirinko teisininko kelią, praktikavosi Raseinių palestroje. 1786 m. jam pripažintas advokato vardas. Būdamas 17-18 metų pradėjo dirbti Žemaitijos žemės teisme Raseiniuose, iš pradžių advokatu, paskui teismo regentu, ežių teismo sekretoriumi, žemės teismo raštininku. Mirė 1830 m. balandžio 30 d. (gegužės 12 d.) Bardžiuose. Palaidotas Kaltinėnų kapinėse.