Pranė (Pranciška) Radzevičiūtė

Pranė (Pranciška) Radzevičiūtė



0001_p-radziaviciute_1576568218-221bad95f8739cdf6d3f58bf4e5c98ba.jpg

Gimė 1910 m. liepos 4 d. Žieveliškių k., Raseinių apskr. Operos solistė (sopranas). 1934 baigė Kauno konservatoriją. Studijuodama konservatorijoje dainavo Valstybės teatro operos chore, sukūrė nedidelių vaidmenų. 1934-1935 m. studijavo Šv. Cecilijos akademijoje Romoje. 1935-1944 m. Valstybės teatro operos solistė. Dainuodama Valstybės teatre tobulinosi Italijoje, Prancūzijoje, dainavo Paryžiaus, Budapešto, Rygos, Talino ir kituose radiofonuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. atvyko į Kanadą, nuo 1949 gyveno Toronte. Koncertavo Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1954 m. Čikagoje išleista jos įdainuota plokštelė. Mirė 2005 m. birželio 18 d. Hamiltone (Kanada).