Kazimieras Ralys

Kazimieras Ralys0001_k-ralys_1576568121-7c731074cddaa39fb7884a90ff9c9889.jpg

Gimė 1885 m. kovo 12 d. Žalpių k., Viduklės vlsč., Raseinių apskr. Švietėjas, rašytojas, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas. 1900-1902 m. gyveno ir savarankiškai mokėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1902 m. kartu su tėvu grįžo į Lietuvą.

Įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą, rašė į lietuvišką spaudą, slapyvardžiu „Vargovaikis“. 1910 m. pakviestas į „Lietuvos ūkininko“ redakciją. 1910 m. Vilniuje savarankiškai pasirengė mokytojo egzaminams. 1913 m. baigė agrotechnikos kursus. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje. 1918 m. buvo Skaudvilės apskrities valdybos pirmininku, vėliau apskrities viršininku.

Į Steigiamąjį Seimą išrinktas IV (Telšių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių sąjungos sąrašą. Į I Seimą išrinktas III (Raseinių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių sąjungos sąrašą. Į III Seimą išrinktas III (Raseinių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos sąrašą. 1928-1940 m. dirbo Žemės ūkio banke. Aktyviai dalyvavo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikloje. Buvo renkamas LVLS Centro komiteto nariu. Sąjungos veiklą apžvelgdavo spaudoje, susitikdavo su gyventojais. 1951 m. rudenį sovietų represinių struktūrų su šeima buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą, Tremtyje buvo iki 1957 metų. 1957 m. rudenį grįžo į Lietuvą. Mirė 1958 m. sausio 6 d. Kaune.