Mykolas Rekys

Mykolas Rekys0001_m-rekys_1576567887-83f0e54b694a3aa69649c700e8b772dd.jpg

Gimė 1939 m. sausio 26 d. Ariogaloje. Baritonas, operetės meistras. Baigė Pavlodaro P. Čaikovskio aukštesniąją muzikos mokyklą. Ją baigęs 1964-aisiais nutarė mokslus tęsti Alma Atos konservatorijoje. Tačiau norint ten įstoti reikėjo įveikti didžiulį konkursą, todėl apsisprendė sugrįžti į Kauną. 1964 m. rugsėjo mėn. Kauno valstybiniame teatre turėjo perklausą pas chormeisterį Kazimierą Linkevičių. Jis priėmė M. Rekį dirbti choro artistu. Po kelerių metų, baigęs teatre organizuotus aktoriaus meistriškumo kursus, netrukus tapo solistu (1968): toks buvęs naujos teatro režisierės Vlados Mikštaitės sprendimas. M. Rekys sukūrė per 80 vaidmenų.