Danutė Lipčiūtė-Augienė

Danutė Lipčiūtė-Augienė0001_d-lipciute_1576503631-d68b05e66c73f619ba2ea275b3c7408d.jpg

Gimė 1914 m. balandžio 14 d. Bernotų k., Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Mokytoja, poetė, dramaturgė. Artima Maironio giminaitė – poeto sesers Kotrynos jauniausioji dukra. Baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją, 1937 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė lituanistiką, prancūzų kalbą ir literatūrą, 1937-1939 m. studijavo Sorbonoje. 1939-1941 m. Kauno gimnazijų mokytoja. Ateitininkų „Šatrijos“ draugijos veikėja.1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno JAV.