Mykolas Linkevičius

Mykolas Linkevičius0001_m-linkevicius_1576503559-801b21c290467d010f89c8bcaf418473.jpg

Gimė 1909 m. gegužės 11 d. Šiluvos vlsč., Raseinių apskr. Poetas. Pradžios mokyklą baigė puikiai. Eilėraščius spausdino mokyklos laikraštėliuose, ne kartą gaudamas net premijas už juos. Pats redagavo moksleivių kūrybą, rašė atsiliepimus. 1927 m. studijavo kunigų seminarijoje, tačiau studijas nutraukė, pasukdamas į Kauno universitetą, kur mokslus tęsė kalbotyros fakultete. Po studijų mokytojavo Kretingos pranciškonų gimnazijoje. Išleido dvi knygas. Priklausė Žemaitijos rašytojų ir poetų sambūriui-rateliui. Poezija mažai nagrinėta, daug eilėraščių galima rasti "Ateityje", pavienių "Jaunojoje kartoje". Mirė 1941 m. sausio 12 d. Kaune.