Povilas Julius Labanauskas

Povilas Julius Labanauskas0001_p-labanauskas_1576503086-d4db56ef38bcbe55340170bc5c61a533.jpg

Gimė 1908 m. gruodžio 12 d. Nemakščių vlsč., Raseinių apskr. Jūrų karininkas, kapitonas leitenantas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1927 m. Kaune baigė „Aušros“ gimnaziją ir apie metus studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1928 m. buvo išsiųstas studijuoti jūrų karo mokslo į Italijos Livorno karališkąją laivyno akademiją. 1931 m. akademiją baigė ir grįžo į Lietuvą. Čia gavo inžinerijos jaunesniojo leitenanto laipsnį. Kadangi tuo metu Lietuvoje karo laivų dar nebuvo, išsiųstas atlikti jūrų karininko stažą Italijos karo laivyne. Baigęs aukštesniųjų jūros karininkų ir papildomus jūrų artilerijos kursus, 1934 m. grįžo į Lietuvą. 1935 m. suformavus pirmąjį Lietuvos mokomąjį „Prezidento Smetonos“ karo laivą, paskirtas artilerijos karininku. Tose pareigose išbuvo iki paskyrimo laivo vadu 1939 m. 1940 m. liepos 20 d. pasitraukė į Vakarus. 1944 m. baigė Kalifornijos (JAV) technologijos institutą. Trejus metus dirbo inžinieriumi „General Electric“ bendrovėje. 1947-1950 m. dėstė elektros inžineriją Marketo universitete Milvokyje (JAV). 1951-1984 m. dirbo radijo stotyje „Amerikos balsas“, 1951 m. su Kaziu Griniumi vedė pirmąją jos lietuvių programą. 1952 m. parengė vieną pirmųjų JAV lietuvių televizijos programų. Mirė 1999 m. gegužės 28 d. Port Saint Lucie (Florida, JAV).