Jonas Kuzminskis

Jonas Kuzminskis0001_j-kuzminskis_1576503012-19405edbd9519c4e485b04bba0fc4590.jpg

Gimė 1906 m. gruodžio 1 d. Betygalos mstl., Raseinių apskr. Dailininkas grafikas, prof. 1927-1933 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1933-1941 m. dirbo žurnale „Žiburėlis“, bendrovėje „Spaudos fondas“, spaustuvėje „Spindulys“. Nuo 1941 m. dėstė Vilniaus dailės mokykloje, 1941-1943 m. Vilniaus dailės akademijoje, 1944-1951 m. Vilniaus dailės institute, nuo 1951 m. Lietuvos dailės institute; 1948-1968 m. Grafikos katedros vedėjas; profesorius (1957). 1958-1982 m. LSSR dailininkų sąjungos valdybos pirmininkas. SSRS dailės akademijos narys (1975). Nuo 1963 m. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto narys, 1963-1985 m. LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1967-1975 m. Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas. Nuo 1935 m, dalyvavo parodose; individualios Vilniuje (1956, 1966, 1976, 1982), Maskvoje (1967, 1977), Mühlhausene (Vokietija, 1967), Sobotkoje (Čekija, 1975); pomirtinės Vilniuje (1986, 2002). Kūrė daugiausia medžio raižinio ir linoraižinio technika. Sukūrė estampų, piešinių, ekslibrisų, iliustravo knygų. Sukūrė daug architektūrinių Vilniaus peizažų, kūrinių liaudies buities, darbo tematika, portretų, ciklą lietuvių liaudies dainų motyvais. Kūriniams būdinga savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, meistriška ir preciziška raižysena, dekoratyvumas, lyrizmas. LSSR valstybinė premija (1967). Mirė 1985 m. rugpjūčio 19 d. Vilniuje.