Jonas Kreimeris

Jonas Kreimeris0001_j-kreimeris_1576502018-64338df57b4309618b3be1a5243fb6f1.jpg

Gimė 1928 m. Baigė Ariogalos gimnaziją. Mokslininkas, inžinierius, tremtinys, politinis kalinys. 1949 įstojo į Kauno Politechnikos institutą elektrotechnikos fakultetą. Ketvirtame kurse (1952) už dalyvavimą pogrindžio organizacijoje “Vieningoji darbo sąjunga” suimtas ir nuteistas 25 m. lagerio ir penkeriems metams atimtos pilietinės teisės. Pateko į Vichorevkos lagerį.1955 m. grįžo į Lietuvą. Buvo priimtas į ketvirtą kursą, iš kurio buvo pašalintas suėmus. 1957 m. baigęs institutą, dirbo Akmenės cemento gamykloje elektros cecho meistru, Saugumui pradėjus raginti bendradarbiauti, pabėgo į Raudondvarį. Ten dirbo Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institute vadovaujančiu moksliniu bendradarbiu. Kijeve apsigynė disertaciją mokslo kandidato laipsniui gauti. Mirė 1992 m. Palaidotas Raudondvario kapinėse.