Rimantas Klusas

Rimantas Klusas0001_r-klusas_1576501802-53aa85045a64131695c8fa2e6903468e.jpg

Gimė 1936 m. lapkričio 28 d. Puodžių k., Raseinių apskr. Poetas ir satyrikas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 1989 m.). Baigė Kauno sodininkystės-daržininkystės technikumą, studijavo lietuvių literatūrą Šiaulių ir Vilniaus pedagoginiuose institutuose, kurių dėl traumos nebaigė. Dirbo vyresniuoju inžinieriumi Kardiologijos institute, korespondentu laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ ir jo priede „Mūsų sodyba“, taip pat savaitinio humoro puslapio redaktoriumi. Aktyviai dalyvauja literatūriniame gyvenime, rašytojų veikloje. Yra dalyvavęs daugiau nei 500 literatūros vakarų, kūryba spausdinta įvairiuose kultūros leidiniuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, almanachuose „Velnio tuzinas“, „Tyseča i onda ulybka“, „Lietuvių epigrama, parodija“, „Šaipokai“, „Kauno vainikai“.