Juozas Karabinas

Juozas Karabinas0001_j-karabinas_1576501185-ec2a8d2fc92d56bea73870f2ba7a6a1c.jpg

Gimė 1852 m. Šunkepių k., Šiluvos vlsč., Raseinių apskr. Knygnešys. Valstietis. Vežė ir platino draudžiamąją lietuvišką spaudą 1877-1904 m. literatūra aprūpindavo Raseinių, Šiaulių, Panevėžio apskričių spaudos platintojus. 1893 m. policija jo daržinėje rado 220 lietuviškų knygų ir 26 brošiūras, už tai Vilniaus generalgubernatorius P. Orževskis nubaudė jį vienu mėnesiu arešto. 1900 m. buvo įskųstas dėl draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo. Bausmės išvengė, nes užsitęsusi byla 1904 m. buvo nutraukta. Mirė 1933 m. vasario 29 d. Šunkepiuose.