Jeronimas Kačinskas

Jeronimas Kačinskas0001_j-kacinskas_1576500930-6f48667a8219295971f0297959d5b333.jpg Gimė 1907 m. balandžio 17 d. Viduklės mstl., Raseinių apskr. Dirigentas, kompozitorius. 1923 m. J. Kačinskas įstojo į Stasio Šimkaus vadovaujamą Klaipėdos muzikos mokyklą. Baigęs studijas atsidūrė Prahoje. Prahos konservatorijoje mokėsi tradicinės kompozicijos teorijos, simfoninio dirigavimo ir pianizmo meno. 1931 m. grįžta į Lietuvą. 1938 m. – Kauno radiofono orkestro dirigentas, 1942-1944 m. – Vilniaus operos dirigentas bei muzikos mokyklos mokytojas.1944 m. pasitraukė į Vakarus. Dirigavo Bostono priemiesčio Melrozės simfoniniam orkestrui, Bostono universiteto, Kembridžo, Broktono, Naujosios Anglijos orkestrams. Už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui Garbės piliečio vardas J. Kačinskui suteiktas 1991 metų rugsėjo 12 dieną, taip pat jam suteiktas chorinės bendrijos „Aukuras“ garbės nario vardas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto garbės profesoriaus vardas. 1992 metais kompozitoriui suteikta Lietuvos nacionalinė premija. Mirė 2005 rugsėjo 15 d. Bostone (JAV).