Kiprijonas Jančiauskas

Kiprijonas Jančiauskas0001_k-janciauskas_1576500104-b60c8ecdc7c1fc665d743fc46f0a2abd.jpg

Gimė 1805 m. gruodžio 9 d. Diržionių dvare, Betygalos par., Raseinių apskr. Bajoras. Raseinių apskrities maršalka. Slaptos, prieš carizmą nukreiptos politinės organizacijos „Juodieji broliai“ įkūrėjas, 1824 m. už anticarinę veiklą buvo nuteistas mirti. Caraitis Konstantinas bausmę pakeitė kalėjimu Babruisko tvirtovėje ir tarnyba kariuomenėje ar tremtimi Sibire. 1826 m. paleistas iš Babruisko, K. Jančevskis tarnavo kariuomenėje, po penkerių metų užsitarnavo karininko laipsnį ir išėjo į atsargą. Gyveno savo Blinstrubiškių dvare, dalyvavo visuomeniniame gyvenime. Mirė 1853 m. rugsėjo 19 d. Palaidotas Viduklės kapinėse.