Romualda Hofertienė

Romualda Hofertienė0001_r-hofertiene_1576499856-64fdd3d1df2dce9424eb20e4c8de9ac5.jpg

Gimė 1941 m. spalio 25 d. Girkalnio mstl., Raseinių apskr. Kovo 11-osios Akto signatarė. 1990-1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė. 1992-1996 m., 1996-2000 m. – kadencijų Lietuvos Respublikos Seimo narė. Dirbo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Apdovanota Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000). Mirė 2017 m. birželio 9 d. Palaidota Antakalnio kapinėse Vilniuje.